Monitoring wód podziemnych i wpływ inwestycji na wody podziemne

Badanie stanu wód podziemnych jest bardzo istotne jeżeli chodzi o ochronę środowiska. Jedną z firm, która prowadzi monitoring wód podziemnych jest Aqua Soil. Firma wykorzystuje różne metody działania, aby skutecznie przebadać poziom zanieczyszczenia wód podziemnych. Pracownicy firmy dla swoich klientów wykonują badania zmian poziomu zwierciadła wód podziemnych czy wydajności studni. Aby ocenić stan wody należy wykonać także badania bakteriologiczne i badania składu chemicznego. W ramach monitoringu wód podziemnych Aqua Soil sporządza odpowiednie analizy laboratoryjne. Aqua Soil to prężnie rozwijająca się firma, która oprócz monitoringu wód podziemnych prowadzi także nadzór geologiczny czy obsługę systemów zakładowej kontroli produkcji. W ramach poszerzania swojej oferty usług Aqua Soil oferuje również wiercenia rdzeniowe czy sznekowe. Do Aqua Soil zgłaszają się też klienci, którzy potrzebują pomocy w uzyskaniu koncesji na wydobycie kruszywa. Aqua Soil dba zarówno o interesy swoich klientów jak i o ochronę środowiska.

Może Ci się również spodoba