Do czego używane są Herbicydy? 

Istnieje kilka różnych definicji związanych z herbicydami. Jednak najczęściej w literaturze możemy znaleźć określenie, że są to po prostu związki chemiczne, których używa się do zwalczania chwastów. Są najbardziej popularne wśród całej rzeszy środków ochrony roślin. Największa grupa konsumentów korzysta właśnie z ich działania. Klasyfikacja herbicydów może odbyć się ze względu na wiele kryteriów. Jednak do najważniejszych można zaliczyć tylko kilka. 

Termin stosowania. 

W tej grupie rozróżniamy herbicydy przedsiewne, przedwschodowe oraz powschodowe. Te pierwsze stosuje się przed siewem rośliny uprawnej. Drugie stosowane są w okresie między siewem a pierwszym wzejściem. Trzecia grupa to najpóźniejsza faza stosowania oprysków. Stosuje się je już po wzejściu rośliny uprawnej.  

Sposób stosowania i pobierania substancji chemicznych 

Rozróżniamy trzy grupy herbicydów jakie są stosowane w czasie upraw. Pierwsze z nich to herbicydy dolistne. Chwasty pobierają je poprzez liście, a stosuje się je po wschodach. Kolejny rodzaj to herbicydy doglebowe. Jak sama nazwa mówi pobierane one są przez korzenie chwastów oraz przez ich pęczniejące nasiona. Stosuje się je już w pierwszej fazie wzrostu rośliny jeszcze przed zejściem. Można również je stosować w kolejnej fazie by zapobiec ponownemu rozsianiu chwastów. Znane są również herbicydy doglebowe. W tym przypadku mają one działanie kompleksowe. Chwasty pobierają związki praktycznie na każdym etapie rozwoju. Od nasion przez korzenie aż po liście.  

Selektywność 

W kwestii selektywności rozróżniamy dwa rodzaje herbicydów. Selektywne, które stworzone są do eliminacji określonych gatunków chwastów. Są one zarazem bezpieczne dla niektórych roślin uprawnych. Innym rodzajem Herbicydów są nieselektywne. Ich działanie dotyka wszelkich gatunków roślin. Zastosowanie głównie na terenach nie użytkowanych rolniczo np. do usuwania roślinności na torach kolejowych. Jeżeli hodowcy decydują się na ich stosowanie to najlepszym momentem będzie zastosowanie ich jeszcze przed wschodem roślin.  

Herbicydy można również podzielić ze względu na grupy roślin, do których są one wykorzystywane. Na półkach sklepowych można znaleźć herbicydy zbożowe, kukurydziane czy też rzepaczane. Klasyfikuje się je również pod względem struktury chemicznej. Środki chwastobójcze mogą się przemieszczać w roślinie w różny sposób. Związku z tym rozróżniamy herbicydy systemiczne a inaczej zwane układowe. Pobierane są przez roślinę i dzięki temu przemieszczają się tak by mogły działać w miejscach bardzo odległych od tych, na których osiadł oprysk. istnieją również herbicydy kontaktowe. Działają one głównie powierzchniowo, przemieszczające się w głąb rośliny w bardzo ograniczonym stopniu.  

W jaki sposób działają herbicydy? 

Substancje których zadaniem jest pozbywanie się chwastów działają tak dalej roślinie zakłócić lub odblokować określone procesy życiowe. Mogą one na przykład zaburzyć proces fotosyntezy, hamować działanie określonych enzymów czy też powstanie niezbędnych białek. Jest to bardzo ważne, ponieważ chwasty uodparniają się na substancje i nie szkodzące. Dlatego warto co jakiś czas zmieniać herbicydy ze względu na ich sposób działania. Instytucje zajmujące się badaniami nad środkami chwastobójczymi wciąż poszerzają listę substancji działających dotychczas nieznanych mechanizmach. Chwasty stanowią, ogromne zagrożenie dla prawidłowego wzrostu roślin stąd, trzeba dbać o zasiana zboża, by zbierać jak najlepsze żniwa. Przede wszystkim nie można dopuścić by chwasty zasłaniały dostęp promieni słonecznych do wrastającej rośliny.  

Może Ci się również spodoba